Felületszivárgó drénlemez 8mm 400g/m2 2x20m 40m2/tek 15tek/rk

Többfunk­ci­ós drén­le­mez, mely ha­té­ko­nyan al­kal­mazha­tó fe­lü­le­ti víz­el­ve­­ze­tés­re és a ned­ves­ség tá­vol­tar­tá­sá­ra mind füg­gõ­le­ges mind pe­dig víz­szin­tes épü­let­szer­ke­ze­tek­nél.
Anya­ga nagy szi­lárd­sá­gú po­li­e­ti­lén (HDPE).
Raktáron
Részletek
Termék tulajdonságok:

Kiszerelés: 20m/tekercs
Tekercs méret: 2x20m
Adatok
Cikkszám
44003
Tömeg
17,5 kg/tekercs