Hírek

Áruátvétel és reklamáció kezelése

2023.02.02 20:11
Áruátvétel és reklamáció kezelése

ÁRUÁTVÉTEL ÉS REKLAMÁCIÓ KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

  1. Az áru átvételéről a Viszonteladó Partner vagy Vevő köteles gondoskodni. Kiszállításkor azátadás-átvétel során a lerakodást végző gépkocsivezető a szállítólevél / gépjármű menetlevél adatai alapján adja át az árut. Az áru átvételét az átvevő aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének, személyi igazolványa számának feltüntetésével, bélyegző lenyomatával igazolja.

 

  1. Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenőrizni kell, és amennyiben mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevélen fel kell tüntetni. A szállítólevelet akkor kell aláírni, ha hiánytalan a termék, a Vevő megszámolta, átvette, majd aláírásával igazolta. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevélen való feltüntetését a gépkocsivezető nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevőnél kell maradnia.

 

  1. A sérülésről (rakomány esetén szállító eszközön, vagy lepakolás után észlelt sérüléseknél) kötelező a körülményeket dátummal ellátott fotókkal dokumentálni: Sérülések dokumentálása fotók alapján megszámolható módon történjen, csomagolási hiba, rakomány elmozdulás, raklap stb. jól láthatóan derüljön ki. Sérülés esetén a szállítási reklamációs nyomtatvány kitöltése kötelező.

 

 

  1. A mennyiségi eltérést az áru átvétele után 24 órán belül köteles jelezni a Vevő a Telimpex Hungária Zrt felé (info@telimpex.hu), ennek hiányában a reklamáció elévül. A szállításból eredő sérülést az áru kiszállításának napján kell jeleznie a Vevőnek a Telimpex Hungária Zrt felé. A beérkező reklamációt a Telimpex Hungária Zrt. igyekszik a legrövidebb időn belül feldolgozni és megoldani.

 

  1. A reklamációt a Telimpex Hungária Zrt. felé a reklamációs űrlapon kell megküldeni az alábbi e-mail címre: info@telimpex.hu, mellékelve a szállítólevelet, a számlát és a fotódokumentációt.

 

  1. Abban az esetben, ha az előzetesen közölt kiszállítási időpontban a lerakodás helyszínén a Vevő, vagy képviselője a kiértesítés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár mérséklése érdekében a lerakodás megtörténik. Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendő. Ebben az esetben a nem megfelelő helyre történő lerakodásért és az árumegőrzéséért a Telimpex Hungária Zrt-t felelősség nem terheli.

 

  1. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalhatók, vagy a Vevő, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de később sérülést tapasztal, a Vevő jogosult az eltéréseket a szállítás időpontjától számított 15 napon belül a Telimpex Hungária Zrt. felé reklamáció bejelentő űrlapon és annak mellékleteivel írásban jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevővel vagy Viszonteladó Partnerrel rendezi azokat. A bejelentés 15 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

  1. A Telimpex Hungária Zrt. a bejelentett szállításból adódó sérülést mindig ellenőrzi, azt csak annak jogossága esetén rendezni. A kár, reklamáció rendezésének formája a két fél közös megegyezésén kell, hogy alapuljon. A kár, reklamáció rendezéséről és annak lezárásáról minden esetben jegyzőkönyv készül, amit mindkét félnek alá kell írnia.

REKLAMÁCIÓS ŰRLAP LETÖLTÉSE